En dag på förskolan

6.30 Förskolan öppnar på avdelning Hallon.
7.30 Frukost serveras i matsalen.
9.00 Alla barn går ut med sina respektive avdelningar till parker i närmiljön eller till skogen.
Ca 9.30 Barnen äter en frukt inne eller ute.
10.45 Första lunchen serveras till de yngsta barnen på Hallon, därefter vila för dem.
11.30 Lunchen serveras till barnen på Vindruvan, därefter vila.
Piraterna äter sin lunch när deras förmiddagsaktiviteter är klara, ca 11.30-45
12.30–14.00 ägnas åt lite lugnare aktiviteter så som pussel, spel och rita.
14.00–14.45 Mellanmål serveras.
En gång i veckan serveras halalmat.
Beroende på årstid och väderlek samt barnens intresse, går vi ut även på eftermiddagen.
Vår och sommar är vi ute så mycket som möjligt, medan vi oftast håller oss inne under eftermiddagarna den mörka delen av året.
Förskolan stänger för närvarande kl. 17.30.

A day at preschool
The pre-school opens at department Hallon at 6.30.
Breakfast is served in the dining room at 7.30.
At 9 am, all children go out with their respective departments to the parks in the neighborhood or to the forest.
At about 9.30 the kids are eating a fruit indoor or outdoor.
10.45 lunch is served to the youngest children in Hallon, then they rest.
11.30 am, lunch is served to the children at Vindruvan/Piraterna, then rest.
12.30 to 14.00 are devoted to calmer activities such as puzzles, games and drawing.
14.00 to 14.45 snacks are served.
Once a week halal food is served.
Depending on the season and weather conditions as well as the children’s desire, we also go out in the afternoon.
During the spring and summer we stay outdoor as much as possible, while we usually keep inside during the dark part of the year.
Preschool closes currently at 17.30.