Kontakt

Hässelby International Preschool
Piongränd 12, Hässelby
Telefon: 0721-88 92 57
Postadress: Box 150 50, 104 65 Stockholm

Rektor:
Jannat Any
E-post: rektor@siphasselby.se