Välkommen

Välkommen till förskolan Piongränd!
Förskolan Piongränd finns i Hässelby strand, nära till parker och skog. Vi sätter barnet i centrum och verksamheten utgår från varje barns behov och intressen.
Verksamheten bedrivs på Piongränd 12 och på Vindruvsbacken 13. Förskolan har för närvarande tre avdelningar, Hallon, Vindruvan och Piraterna. På Hallon går de yngsta barnen och på Vindruvan går mellanbarnen. På Piraterna går våra äldsta barn. Piraterna huserar på Vindruvsbacken 13.
Vår personal talar följande språk: engelska, svenska, arabiska, turkiska och kurdiska.

Welcome to preschool Piongränd!
Preschool Piongränd is located in Hässelby strand, close to parks and forests. We focus on the child and the activities are based on each child’s needs and interests.
Operations are conducted at Piongränd 12 and on Vindruvsbacken 13. The preschool currently has three departments, Hallon, Vindruvan and Piraterna. Hallon is for the youngest children, Vindruvan is for the kids between 2,5 and 4 and Pirates is for the oldest (Vindruvsbacken)

At our preeschool we have staff who speak the following languages: English, Swedish, Arabic, Turkish and Kurdish.

İsveççe, Arapça, Türkçe ve İngilizce: bizim okul öncesi, biz aşağıdaki dilleri konuşan personel var.

فيمدرستناالتمهيديةپيونگرند،العاملونفيهايتكلموناللغاتالتالية: السويديةوالعربيةوالتركيةوالإنجليزية.

لهباخجهيساويانپيونگرند،ماموستاكاندهتواننبهشيشزمانقسهبهكنب: سويد،ي،توركي،انگليزيوكوردي.

Nuestro preescolar, tenemos personal que habla los siguientes idiomas: sueco, árabe, turco y en Inglés.